Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς

Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς ΕΠΙ ΠαΜακ

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς ιδρύθηκε το 2009, με σκοπό τη συστηματοποίηση της παραγόμενης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο κοινωνικής και πολιτικής έρευνας πεδίου αποτελώντας μία δομή η οποία μπορεί να αναλάβει στο σύνολό της τη διαδικασία υλοποίησης μιας έρευνας πεδίου. Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να ενημερώνετε για το ερευνητικό της έργο, τα παραγόμενα αποτελέσματα καθώς και τις ερευνητικές εργασίες που βασίζονται σε πρωτογενή στοιχεία της Μονάδας. Διαβάστε περισσότερα →

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσφατες πληροφορίες και αναρτήσεις