Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς στα εξής στοιχεία:

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης
nikosm@uom.gr

Διευθυντής Ερευνών
Γιώργος Σιάκας
siakas@uom.edu.gr

Γενικές Πληροφορίες – Γραμματεία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Εγνατίας 156, ΤΘ 1591, ΤΚ 54006,
Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 891 796
F: +30 2310 832 202
public-opinion-research-unit@uom.edu.gr