Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τον α’ κύκλο υποτροφιών, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://goo.gl/forms/5issY6fXvh από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016. Η υποτροφία έχει διάρκεια 6 (έξι) μηνών από την ημέρα αποδοχής της από μέρους του υποτρόφου, εφόσον πληροί τις οριζόμενες από την πρόσκληση και τον Κανονισμό υποτροφιών της Μονάδας προϋποθέσεις.