Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, να συμμετέχουν σε Ομάδες Εστίασης (focus group) στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για τη «Δημοκρατική συμμετοχή» το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Dukakis Center for Public andHumanitarian Services (http://dukakiscenter.act.edu/) .

Μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες, από 18 – 24 ετών, δηλώνοντας τα στοιχεία τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://goo.gl/forms/1DLTkf0DCd .

Η δήλωση συμμετοχής είναι δυνατή έως 3 Απριλίου 2016.

Όσοι τελικώς επιλεγούν θα ενημερωθούν για το χώρο και τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής της Ομάδας Εστίασης ενώ για τη συμμετοχή τους θα λάβουν δωροεπιταγή για την εξαργύρωσή της σε βιβλία ή είδη οικιακής χρήσης.