Στο Μητρώο Ερευνητών μπορούν να εγγραφούν φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, των ΑΕΙ της χώρας με προτεραιότητα να δίνεται στους φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση https://goo.gl/UyvrUr.

Η καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αίτησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2017, εκτός εάν συμπληρωθούν νωρίτερα οι διαθέσιμες θέσεις.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα κατά το χρόνο καταχώρησής τους και συγκριτικά με τις υπόλοιπες αιτήσεις.

Τα μέλη του Μητρώου που θα επιλεγούν θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.