Τον Νοέμβριο του 2017 το 8% των ερωτηθέντων απαντά πως δεν τα βγάζει πέρα. Το ποσοστό παραμένει σταθερό σε σύγκριση με τον περασμένο Οκτώβριο και παρουσιάζει πτώση κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, διαμορφώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό διαχρονικά.

 

Το 46% αναφέρει πως τα βγάζει πέρα με πολύ μεγάλες δυσκολίες, αριθμός που παραμένει σταθερός σε σχέση με τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ενώ συγκριτικά με δώδεκα μήνες πριν, σημειώνεται πτώση ύψους 3,5 μονάδων (Νοέμβριος 2016 49,5%).

4 στους 10 δηλώνουν πως τα βγάζουν πέρα χωρίς να μένουν και πολλά στην άκρη. Το ποσοστό αυξάνεται κατά 7,5 μονάδες σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 ενώ παραμένει σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Τέλος, το 6,5% του συνολικού πληθυσμού, αναφέρει πως είναι άνετα οικονομικά, αριθμός που αυξάνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με ένα μήνα αλλά και δώδεκα μήνες πριν (Οκτώβριος 2017 και Νοέμβριος 2016).