Τον Ιανουάριο του 2018, το 5% τον ερωτηθέντων απαντά  πως δεν τα βγάζει πέρα.  Το ποσοστό εμφανίζει πτώση ύψους 4,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν η πτώση σημειώνεται στο 3%, διαμορφώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό διαχρονικά.

Ακόμη, 4 στους 10 είναι εκείνοι που αναφέρουν πως τα βγάζουν πέρα με πολύ μεγάλες δυσκολίες, σημειώνοντας επίσης τη χαμηλότερη διαχρονικά μέτρηση, αφού το ποσοστό εμφανίζει πτώση της τάξεως του 5,5% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017 και  6,5% σε σχέση με δώδεκα μήνες πριν (Ιανουάριος 2017 – 47%).

 

 

Το 44,5% δηλώνει πως τα βγάζει πέρα αλλά δεν μένουν και πολλά στην άκρη. Το ποσοστό σημειώνει άνοδο ύψους 7 μονάδων σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 ενώ αυξάνεται και κατά 4,5% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν (Ιανουάριος 2017 – 40%).

Τέλος, 1 στους 10 απαντά πως είναι άνετα οικονομικά, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό διαχρονικά (9%). Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται άνοδος ύψους 2,5 μονάδων σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017 και 4 μονάδων σε σχέση με δώδεκα μήνες πριν (Ιανουάριος 2017 – 5%).