Η δραστηριότητα της Μονάδας Ερευνών

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2007 με στόχο τη συστηματική συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού και την ενίσχυση της παραγόμενης από το Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένης έρευνας σε επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα των ερευνών, όταν αυτό επιτρέπεται από το είδος της συνεργασίας, μνημονεύονται συχνά στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ προσφέρονται για περαιτέρω αναλύσεις, ακαδημαϊκού, πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς αναλαμβάνει την υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών κοινής γνώμης. Ειδικότερα, αναλαμβάνει:

· Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις: Η Μονάδα διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο τηλεφωνικών ερευνών, που αποτελείται από τηλεφωνικό κέντρο, δίκτυο Η/Υ, εξοπλισμένες θέσεις συνεντευκτών, εξειδικευμένο λογισμικό διεξαγωγής τηλεφωνικών συνεντεύξεων και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, λογισμικό διεξαγωγής και υποστήριξης τηλεφωνικών ερευνών (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing). Όλες οι ερευνητικές διαδικασίες βρίσκονται υπό την εποπτεία εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.· Συμπλήρωσης ερωτηματολογίων πρόσωπο με πρόσωπο (face to face): Η Μονάδα απασχολεί εκπαιδευμένους συνεντευκτές, οι οποίοι με την καθοδήγηση εποπτών διεκπεραιώνουν συνεντεύξεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και σύμφωνα με το επιλεγμένο σχέδιο δειγματοληψίας.

· Ταχυδρομικές έρευνες: Η Μονάδα αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ταχυδρομικής έρευνας με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της έρευνας ή τα χαρακτηριστικά των μελών του δείγματος επιβάλλουν την αποστολή των ερωτηματολογίων

· Έρευνες Διαδικτύου: Η έρευνα πραγματοποιείται με ειδοποίηση των ερωτώμενων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων σε ιστοσελίδα που διαμορφώνεται κατάλληλα και εποπτεύεται από την Μονάδα. Οι ερωτώμενοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα και καταθέτουν τις απαντήσεις, που με τη σειρά τους αποθηκεύονται σε κατάλληλη βάση δεδομένων και αναλύονται στατιστικά.

· Ομάδες εστίασης (focus groups): Ομάδες ερωτώμενων καταθέτουν τις απόψεις τους για το υπό διερεύνηση θέμα με την καθοδήγηση έμπειρου συντονιστή της Μονάδας. Οι έρευνες τέτοιου τύπου είναι χρήσιμες για να διερευνηθούν οι ατομικές θέσεις και συμπεριφορές υπό το πρίσμα της δυναμικής που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης της ομάδας.

· Διεξαγωγή συνεντεύξεων σε βάθος (in-depth interviews): Επιλεγμένοι ερωτώμενοι συμμετέχουν και καταθέτουν τις απόψεις τους σε εκπαιδευμένο ερευνητή της Μονάδας ώστε να καταγραφούν αυθόρμητα ατομικές θέσεις και στάσεις και να διερευνηθούν οι αιτίες συγκεκριμένων ατομικών συμπεριφορών.

Ερευνητική δραστηριότητα

Στις θεματικές των ερευνών που διεξάγει η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς περιλαμβάνονται:

 • Η διερεύνηση των πηγών της ανοχής της ελληνικής κοινής γνώμης έναντι φαινομένων διαφθοράς των πολιτικών,
 • Η μέτρηση της πρόθεσης ψήφου εν όψει των  βουλευτικών εκλογών,
 • Η μέτρηση της πρόθεσης ψήφου εν όψει των Ευρωεκλογών,
 • Η μέτρηση της πρόθεσης ψήφου εν όψει των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Η καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης έναντι ενδεχομένου ίδρυσης νέων κομμάτων στο κομματικό σκηνικό της χώρας,
 • Η διερεύνηση των απόψεων της ελληνικής κοινής γνώμης για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της Ελλάδας μέσα σε αυτήν,
 • Η καταγραφή των απόψεων της ελληνικής κοινής γνώμης για το βαθμό και τον τρόπο αξιοποίησης των διανεμόμενων ευρωπαϊκών πόρων,
 • Η διερεύνηση των στάσεων των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων έναντι του φαινομένου της υπερσυγκέντρωσης μεταναστών εντός των ορίων του Δήμου και των πολιτικών που εφαρμόζονται ή προτείνονται από τα ελληνικά κόμματα αναφορικά με το μεταναστευτικό ζήτημα,
 • Η διερεύνηση του βαθμού εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινής γνώμης έναντι πολιτικών θεσμών και της αποδοχής ή και συμμετοχής της σε εκδηλώσεις πολιτικής βίας,
 • Η μελέτη της χρήσης πηγών θέρμανσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα νοικοκυριά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
 • Η διερεύνηση των στάσεων της ελληνικής κοινής γνώμης έναντι ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και της θέσης της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον,
 • Η διερεύνηση απόψεων της κοινής γνώμης σχετικά με τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα,
 • Η μέτρηση της καταναλωτικής πίστης στο Νομό Θεσσαλονίκης,
 • Η αποτύπωση καταναλωτικών τάσεων και συνηθειών με πανελλαδική κάλυψη,
 • Ο εντοπισμός των οικονομικών επιδράσεων της διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης,
 • Η καταγραφή των θέσεων της κοινής γνώμης σχετικά με τη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
 • Η αξιολόγηση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από τους επισκέπτες του,
 • Η διερεύνηση απόψεων της κοινής γνώμης σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες του Ελληνικού Εμφυλίου,
 • Η διερεύνηση περιθωρίων εισόδου νέων προϊόντων στην αγορά γαλακτοκομικών,
 • Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης εργαζομένων σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης,
 • Η μέτρηση των γνώσεων του ελληνικού πληθυσμού για τις συνέπειες της χρήσης αλκοόλ,
 • Η αξιολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών μη κυβερνητικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στο χώρο της πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
 • Η αξιολόγηση των υπηρεσιών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Αττικής.
 • Η αποτύπωση της στάσης της κοινής γνώμης και της συμπεριφορές των ενηλίκων έναντι του καπνίσματος.

Επιστημονική εξειδίκευση και κατάρτιση

Το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων,:

· την επιλογή κατάλληλα προσαρμοσμένων τεχνικών δειγματοληψίας που εφαρμόζονται στο κατάλληλο δειγματοληπτικό πλαίσιο και ποικίλουν ανάλογα με τις φύση και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε έρευνας,

· το σχεδιασμό δομημένων ερωτηματολογίων με επιλεγμένες ερωτήσεις που κάνουν χρήση κατάλληλων κλιμάκων, ώστε να μετρούν με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκυρα τις διερευνούμενες απόψεις,

· την εποπτεία κατά την διεξαγωγή των ερευνών και τον επιβεβαιωτικό έλεγχο για τη σωστή πραγματοποίησή τους μετά το πέρας τους,

· την κατάλληλη κωδικοποίηση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού στατιστικής ανάλυσης και παρουσίασης ευρημάτων,

· τη συγγραφή και ορθή ερμηνεία των ευρημάτων των ερευνών,

· την εποπτική παρουσίαση των αναφορών (reports) και των ευρημάτων των ερευνών καθώς και την παράδοση τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.