Μητρώο

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με το Μητρώο Ερευνητών

Σχετικά με τη δεύτερη ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο Μητρώο Ερευνητών αναρτώνται οι παρακάτω συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις. […]

Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο Ερευνητών – Αύγουστος 2017

  Στο Μητρώο Ερευνητών μπορούν να εγγραφούν φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, των ΑΕΙ της χώρας με προτεραιότητα να δίνεται στους φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. […]

Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο Ερευνητών – Φεβρουάριος 2017

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, να εγγραφούν στο Μητρώο Ερευνητών της και να συμμετέχουν στις ερευνητικές της δραστηριότητες. […]