Υποτροφίες

Υποτροφίες B’ Κύκλος

H Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς προκηρύσσει το β’ κύκλο υποτροφιών της. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Μητρώου Ερευνητών της. Αιτήσεις γίνονται δεκτές στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο :https://goo.gl/VvSbWY έως τις 30 Μαΐου 2017.

Υποτροφίες Α’ Κύκλος

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς προχώρησε, τον Μάρτιο του 2016, στην προκήρυξη του α' κύκλου υποτροφιών, με δικαιούχους τα μέλη του Μητρώου Ερευνητών της ή και τους ερευνητές που κατά το παρελθόν έχουν διατελέσει μέλη του Μητρώου Ερευνητών της. Η τροποποιημένη πρόσκληση, όπως ισχύει, είναι αναρτημένη στη συνέχεια. (Ενημέρωση 24.4.2016) Αναρτήθηκαν απαντήσεις σε συχνά [...]