Γενικές ανακοινώσεις

Αλήθειες και Ψέματα

Με αφορμή τις έρευνες πρόθεσης ψήφου που έχουν δημοσιευθεί έχουν ακουστεί συχνά χονδροειδή ψεύδη που αφορούν τις εκτιμήσεις και τη λειτουργία της Μονάδας Ερευνών. Στόχος αυτής της δημόσιας παρέμβασης είναι να αποτυπωθούν όλες οι αλήθειες. […]

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με το Μητρώο Ερευνητών

Σχετικά με τη δεύτερη ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο Μητρώο Ερευνητών αναρτώνται οι παρακάτω συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις. […]

Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο Ερευνητών – Αύγουστος 2017

  Στο Μητρώο Ερευνητών μπορούν να εγγραφούν φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, των ΑΕΙ της χώρας με προτεραιότητα να δίνεται στους φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. […]

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Αναρτήθηκαν οι απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, στο e-mail public-opinion-research-unit@uom.edu.gr αναφορικά με την προκήρυξη του α' κύκλου υποτροφιών της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς.

Πρόσκληση συμμετοχής σε focus group

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, να συμμετέχουν σε Ομάδες Εστίασης (focus group) στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για τη «Δημοκρατική συμμετοχή» το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Dukakis Center for Public andHumanitarian Services (http://dukakis-center.act.edu/) . Μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες, [...]

Προκήρυξη α’ κύκλου υποτροφιών Μονάδας

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει τον α’ κύκλο υποτροφιών, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://goo.gl/forms/5issY6fXvh από την Τρίτη 15 Μαρτίου [...]