Υποτροφίες

Τα μέλη του Μητρώου Ερευνητών της Μονάδας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και συμμετοχής σε σεμινάρια και εκδηλώσεις της Μονάδας.

Μία φορά το χρόνο, προκηρύσσονται υποτροφίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη του Μητρώου των Ερευνητών της.


 

Υποτροφίες B’ Κύκλος

H Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς προκηρύσσει το β’ κύκλο υποτροφιών της. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Μητρώου Ερευνητών της. Αιτήσεις γίνονται δεκτές στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο :https://goo.gl/VvSbWY έως τις 30 Μαΐου 2017.

Υποτροφίες Α’ Κύκλος

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς προχώρησε, τον Μάρτιο του 2016, στην προκήρυξη του α' κύκλου υποτροφιών, με δικαιούχους τα μέλη του Μητρώου Ερευνητών της ή και τους ερευνητές που κατά το παρελθόν έχουν [...]