Εκτίμηση οικονομικής κατάστασης

Εκτίμηση Οικονομικής Κατάστασης – Δεκέμβριος 2017

Τον Δεκέμβριο του 2017 το 9,5% του συνόλου, απαντά πως δεν τα βγάζει πέρα. Το ποσοστό παρουσιάζει άνοδο ύψους 1,5 μονάδας σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και παραμένει σταθερό σε σχέση με 12 μήνες πριν. […]

Εκτίμηση Οικονομικής Κατάστασης – Νοέμβριος 2017

Τον Νοέμβριο του 2017 το 8% των ερωτηθέντων απαντά πως δεν τα βγάζει πέρα. Το ποσοστό παραμένει σταθερό σε σύγκριση με τον περασμένο Οκτώβριο και παρουσιάζει πτώση κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, διαμορφώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό διαχρονικά. […]

Εκτίμηση Οικονομικής Κατάστασης – Οκτώβριος 2017

Τον Οκτώβριο του 2017 το 46,5% των Ελλήνων δηλώνει πως τα βγάζει πέρα με πολύ μεγάλες δυσκολίες, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση 2,5 μονάδων σε σύγκριση με τον φετινό Σεπτέμβριο και αύξηση 1,5 μονάδας σε σχέση με ένα χρόνο πριν (Οκτώβριος 2016). […]

Εκτίμηση Οικονομικής Κατάστασης – Σεπτέμβριος 2017

Τον Σεπτέμβριο του 2017, το 44% των Ελλήνων δηλώνει πως τα βγάζει πέρα με πολύ μεγάλες δυσκολίες, ποσοστό που παρουσιάζει πτώση 2,5 μονάδων σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 και 1,5 μονάδας σε σχέση με ένα χρόνο πριν (Σεπτέμβριος 2016). […]

Εκτίμηση οικονομικής κατάστασης – Ιούνιος 2017

Tον Ιούνιο του 2017, πάνω από 4 στους 10 Έλληνες θεωρούν πως τα βγάζουν πέρα με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Συγκριτικά  με το Μάιο παρατηρείται μια μικρή πτώση ενώ σε σχέση με δώδεκα μήνες πριν (Ιούνιος 2016) παραμένει στα ίδια επίπεδα. […]