Επιστημονικές εργασίες βασιζόμενες σε πρωτογενή στοιχεία της Μονάδας

Πρωτογενή δεδομένα των ερευνών της Μονάδας έχουν διατεθεί σε ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την αξιοποίηση  σε ερευνητικές εργασίες, επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμιναριακού χαρακτήρα (workshops) συμμετοχές.

Παρακάτω παρουσιάζονται* επιστημονικές εργασίες  -άρθρα, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και βιβλία- που έχουν αξιοποιήσει δεδομένα της Μονάδας:

 • Walter, Stefanie, E. Dinas, I. Jurado and N. Konstantinidis (forthcoming). Non-cooperation by popular vote: Expectations, foreign intervention, and the vote in the 2015 Greek bailout referendum. International Organization.
 • Αντωνίου Γ, Σ. Κοσμίδης, Η. Ντίνας, Λ. Σαλτιέλ, «Αντισημιτισμός στην Ελλάδα σήμερα», ‘Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 2017
 • Konstantinidis, Iannis, and Georgios Xezonakis. «Sources of tolerance towards corrupted politicians in Greece: the role of trade offs and individual benefits.» Crime, Law and Social Change 60.5 (2013): 549-563.
 • Dinas, Elias, et al. «From dusk to dawn Local party organization and party success of right-wing extremism.» Party Politics(2013): 1354068813511381.
 • Konstantinidis, I., V. Georgiadou, E. Dinas and L. Rori 2013, ‘Reputation Building and the Electoral Success of Right-Wing Extremism in Greece’, Annual Conference of the Standing Group on Comparative Politics of the German Political Science Association, Leipzig, Germany, October.
 • Konstantinidis, I. and G. Xezonakis 2013, ‘Have We All Put Our Fingers in the Honey? Clientelism and Party Identification as Determinants of Support for Corrupt Politicians’, One-day Conference on Quality of Government, Gothenburg, Sweden, August.
 • Κωνσταντινίδης, Γ. 2013, «Κοινοί Εχθροί και Μακρινοί Συγγενείς: Αναζητώντας την Ερμηνεία των Μαζικότερων Μετατοπίσεων Ψήφου Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012», 6ο Συνέδριο Δικτύου Μελέτης Εκλογών, Κοινής Γνώμης και Κομμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος.
 • Κωνσταντινίδης Γ. και Λ. Ρόρη 2012, «Μηχανισμοί Επίδρασης των Media στην Πρόσληψη του Μεταναστευτικού Ζητήματος», 5ο Συνέδριο Δικτύου Μελέτης Εκλογών, Κοινής Γνώμης και Κομμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος
 • Dinas, Elias, Vasiliki Georgiadou, Iannis Konstantinidis, Nikos Marantzidis and Lamrpini Rori. «New Political Opportunities for an Old Party Family? The Case of Golden Dawn in Greece.» XXII World Congress of Political Science, Madrid. 2012.
 • Κωνσταντινίδης, Γ. και Α. Μάρκος 2011, «Η Αντιπαράθεση σε Ζητήματα Μετανάστευσης ως Κάθετη Τομή στον Άξονα ‘Αριστερά-Δεξιά’», 6ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος.
 • Hugh-Jones, David, Alexia Katsanidou, and Gerhard Riener. «Intergroup conflict and the media: an experimental study of Greek students after the 2008 riots.» International Journal of Conflict and Violence 5.2 (2011): 325-344.
 • Marantzidis, N. « Mémoire sociale et histoire publique de la guerre civile grecque dans les années 1950-2000 », Colloque Sciences-Po, Paris, 2011.
 • Marantzidis, N. « La guerre civile Grecque 1943-1949 », Lecture, Université La Roche sur Yon, La Roche sur Yon, 2010.
 • Marantzidis, N. Les témoignages écrits des années ’40. Une reconsidération, Séminaire de l’Ecole Française d’Athènes, Αθήνα, 2010
 • Marantzidis, N. «Collective memory and public history of the Greek civil war » Lecture, Charles University, Prague 2010
 • Marantzidis, N. «L’Armée Démocratique de Grèce entre Histoire Publique et Historiographie», Lecture, Université de Strasbourg, Strasbourg, 2010

*  Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι εργασίες, τα άρθρα και οι δημοσιεύσεις για τις οποίες έχει παρασχεθεί η σχετική συγκατάθεση δημοσίευσής τους από τους συγγραφείς τους.