Εκτίμηση Οικονομικής Κατάστασης – Ιανουάριος 2018

Τον Ιανουάριο του 2018, το 5% τον ερωτηθέντων απαντά  πως δεν τα βγάζει πέρα.  Το ποσοστό εμφανίζει πτώση ύψους 4,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν η πτώση σημειώνεται στο 3%, διαμορφώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό διαχρονικά. […]