Δελτίο Τύπου της Μονάδας

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς ανακοινώνει προς κάθε κατεύθυνση πως η τήρηση των αρχών της επιστημονικής μεθοδολογίας και της ερευνητικής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές των οποίων η εφαρμογή τηρείται πιστά και απαρέγκλιτα.